Zanimljivi članci i predgovori

Galerija Laval Nugent, Energija forme

Zagreb, 2016.


Predgovor kataloga

"U filozofiji je forma ono što biće postavlja u bitak. Materijalizacijom duša dobiva svoj oblik. Energija otpočinje kao forma. Ono vidljivo i opipljivo postaje ruho unutarnjeg sadržaja.

Aida Hebib Raguž koristi formu kao primarno sredstvo propitkivanja smisla vlastitog postojanja i neizvjesne nam budućnosti. U ciklusu skulptura pod nazivom Energija forme vođena vlastitom umjetničkom radoznalošću autorica oblikuje forme naglašene futurističke dinamike i neobičnog snažnog kolorita. Dominiraju prošupljene mase kroz koje prostor slobodno struji, dok ga volumen obuhvaća i okružuje. Ostvaruje se snažna interakcija prostora i mase skulpture čime se energija utkana u skulpturu nastavlja u okolni prostor. Unutarnji svijet emocija izražen je finom obradom površine ispoliranog patiniranog gipsa. Pomoću organskih formi uz odabir dominantno hladnih smirujućih boja umjetnica stvara svojevrsne meditativne objekte koji pulsiraju u prostoru i posjetitelja potiču na misaono putovanje u daljine i dubine naše budućnosti.

Futuristička dinamika zajedno s meditativnim kolorističkim aspektom skulptura oblikuje začudan svijet pulsirajuće energije koji postaje prepoznatljiv rukopis Aide Hebib Raguž. Geometrijsko počelo oblikovanih skulptura i izraziti kolorizam naglašavaju vitalizam i dinamizam formi, no istovremeno ono organsko u djelu usmjerava promatrača na prirodno, slobodno i neograničavajuće unutar same forme. Znakovi koji stoje uz nazive skulptura asocijativno obogaćuju same radove. Moguće ih je iščitati kao futurističke simbole u službi tajnog koda ili pak poput crtica iz kolektivnog sjećanja koja nas vraćaju u vrijeme hijeroglifa i sličnih ideografskih pisama koja i dan danas predstavljaju zagonetku za čovječanstvo.

Rad Daljine 96 dominantno srebrnosivim koloritom ponajviše budi futurističke reminiscencije na trijumf tehnologije nad prirodom. Dinamičnom formom, te snagom boje skulptura aludira na metal i strojeve koji nas mogu odvesti neslućenom brzinom u neviđene daljine. Kao antipod Daljinama stoji rad Dubine ^Y^ koji oblikom, usmjerenjem i odabirom boja sugerira zaron u mistično, kontemplativno, zagonetno i neizvjesno.

Za razliku od polikromatskih radova posvećenih dubinama i daljinama čovjekovog unutarnjeg svijeta, radovi Forma ~ i Forma x usmjereni su na vidljivi svijet. Jednostavnije i zatvorenije jednobojne skulpture bave se propitkivanjem samih oblika i njihovih energija. Naglasak je stavljen na odnos mase unutar same sebe, dok je komunikacija s prostorom daleko suzdržanija. Ponovno rastvaranje oblika prisutno je u radovima Prolaz 1, Prolaz 2 i Prolaz 3, gdje je prisutnost šupljeg prostora recipročna punoj formi. Središnja šupljina dodatno je naglašena bojom drugačijom od obojenosti vanjštine, čime se promatrač poziva da misaono prođe kroz šupljinu. Ritualni prolazak kroz otvor asocira na mogućnost obnove, prijelaz u drugo vrijeme ili drugo mentalno stanje, dok snažno prisustvo srebrne boje upućuje na transformaciju vremena iz prošlog u sadašnje ili buduće, pružajući promatraču mogućnost refleksije proživljenog ili propitkivanja budućeg. Odabir prolaska kroz otvor prema budućnosti prirodno se nadovezuje na formalno najkompleksniji rad Budućnost 1 koji karakterizira razvedena forma sazdana od tri različita oblika distinktivna po boji i usmjerenju.

Složena trobojna skulptura sastavljena je od plavog podnožja koje asocira na dubinu temelja, dok zemljana vodoravna forma podsjeća na stabilnost i plodnost zemlje prodirući u crvenu okomitu formu kao simbol energije i osjećaja, te pritom čineći njezin oslonac. Razvedena, ali skladna kompozicija odraz je složenosti života.

Aida Hebib Raguž unutarnji impuls i doživljaj netaktilnog svijeta pretvara u vizualne i taktilne forme. Neobičnim skulpturama koje istovremeno objedinjuju dinamiku i smiraj, organičko i mehaničko, suvremeno i tradicionalno ostvaren je opus jedinstvenih futurističkih meditativnih formi koje nas potiču na sjećanja o prošlosti, trajanje u sadašnjosti, a ponajviše na razmišljanja o budućnosti."

Sonja Švec Španjol, mag.hist.art

Dom Marina Držića -Nezaboravna Držićeva djela

Dubrovnik, 2013.

Predgovor kataloga
Nezaboravna Držićeva djela - članak u Dubrovačkom vjesniku Nezaboravna Držićeva djela - članak u Dubrovačkom listu

Rixos Libertas Dubrovnik - Dubrovački likovni umjetnici

Dubrovnik, 2012.

2010. Međunarodna kolonija slikara i kipara Mediteran 2010

Nečujam - Šolta

Međunarodna kiparska škola Montraker u Vrsaru

Glas Istre, 2001.

Aida Hebib pored svoje skulpture Žal u Vrsaru
"Pet skulptura za privez
brodova u subotu će
svečano biti postavljene
na vrsarskoj rivi"

 

Aida Hebib, Dubrovkinja, studentica je likovne umjetnosti, odsjek kiparstva, Filozofskog fakulteta u Rijeci. U Vrsar je došla zajedno s mentorom Želimirom Hladnikom. Prvi je put u Vrsaru o kojem, jednako kao i samoj kiparskoj školi, niže pozitivne utiske. - Nastojala sam prirodnom formom maksimalno udovoljiti zahtjevima ovogodišnje škole kako bih postigla funkcionalnost i uspjela estetski oblikovati skulpturu, svoj sam rad nazvala "Žal". Uživala sam radeći s kamenom i sada, kada sam dovršila svoj rad, mogu reći da sam jako zadovoljna."Sveučilišna knjižnica u Rijeci"

Rijeka, 2000.

Aida Hebib, apsolventica kiparstva u klasi Josipa Diminića, sa svoja tri rada izlazi iz dvodimenzionalnog u prostor dubrovački, čvrsto otvarajući se zatvorenim skulpturama. Otvoreno i zatvoreno, kao i "grod" sam u prepletcima žica namećući se prostoru, vizualnoj zamjedbi i kombinacijama komplementarnih parova. Kiparica stvara uporabne skulpture time oplemenjujući vrijednost i postojanost nazvavši ih: Polica 1, 2, 3. Živeći kraj mora i s morem Aida Hebib isplela je svoje mreže, vrše ispripovijedavši i svoju ribarsku priču.

Autor predgovora: Theodor de Canziani Jakšić, prof. • 2006. Radionica u Palači Ranjina, Izrada i oslikavanje umjetničkih maski  - u sklopu projekta Galerije Artur

  Dubrovački vjesnik, Moskar, 2006.

  Radionica Artur - Umjetnici surađuju
  ...Akademska kiparica i profesorica
  likovnog odgoja Aida Hebib oslikala je lice akademske slikarice i restauratorice Petre Farac...

   

 • 2005. Izrada i oslikavanje umjetničkih maski - "Galerija Artur"

  • radionica održana s učenicima Umjetničke škole Luke Sorkočević i Opće gimnazije Dubrovnik - u sklopu "Galerije Artur"

   Venecijanske maske u Dubrovniku

   Dubrovački list, 2005.

  Radionica Artur - oslikavanje venecijanskih maski ...Galerija Artur organizirala je u Palači Ranjina trodnevnu radionicu izrade i oslikavanja karnevalskih maski u venecijanskom stilu. Radionicu pohađaju najtalentiraniji učenici likovnog odjela Umjetničke škole Luka Sorkočević i Opće gimnazije. Podučava ih mlada dubrovačka kiparica Aida Hebib...

 


 • 2004. Radionica u Palači Ranjina, Izrada i oslikavanje unikatnih maski - u sklopu projekta Galerije Artur

  • radionica održana s učenicima Umjetničke škole Luke Sorkočević i Opće gimnazije Dubrovnik - u sklopu "Galerije Artur"

 • 2003. Radionica u Palači Ranjina, Izrada i oslikavanje unikatnih maski - u sklopu projekta Galerije Artur

  Slobodna Dalmacija, 2003.

  Radionica Artur - oslikavanje karnevalskih maski ...U srijedu smo u prostoru galerije zatekli desetak učenica umjetničke škole, koje su oslikavale karnevalske maske pod vodstvom mlade kiparice Aide Hebib, koja je nedavno diplomirala kiparstvo u Rijeci...


 • 2001. Međunarodna kiparska škola"Montraker"- Vrsar

  • ostvarena skulptura u kamenu
  • Skulptura postavljena na javnoj površini, Vrsarska riva - Općina Vrsar
 • 2000. Goranska kiparska radionica